Lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.whiteihlls.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.


1. SIA „Fasādes & Gaismas pasaule” (reģistrācijas Nr.40003610078, adrese – Usmas iela 16-10, Rīgā, LV- 1083)(turpmāk tekstā -Kompānija) interneta vietne www.whitehills.lv, lūdzam iepazīties ar www.whitehills.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk tekstā – noteikumi).

2. Ar interneta vietni www.whitehills.lv tiek saprasta Kompānijas izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.whitehills.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Lietojot vai apmeklējot interneta vietni www.whitehills.lv, Jūs piekrītat šiem lietošanas noteikumiem.

4. Gadījumā, ja  Jūs nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, tad lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www. whitehills.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „ Fasādes & Gaismas pasaule” interneta vietnē www. whitehills.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www. whitehills.lv lietošanas laikā.

6. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.whitehills.lv, tiks uzskatīts, ka Jūs esat iepazinies ar lietošanas noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad lietot interneta vietni nav atļauts.

7. Interneta vietnes www.whitehills.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „ Fasādes & Gaismas pasaule” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

8. Lai kļūtu par www. whitehills.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro reģistrēšanās kārtību.

9. Katram  www.whitehills.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus reģistrēšanas datus. Ja interneta vietnē www. whitehills.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

10. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.whitehills.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).

11. SIA „ Fasādes & Gaismas pasaule” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.whitehills.lv lietošanas laikā.

12. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „ Fasādes & Gaismas pasaule” interneta vietnē www.whitehills.lv ievietoto informāciju, lūgums sazināties ar Kompānijas kontaktpersonu.

13. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar Kompānijas norādīto kārtību saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.

14. Interneta vietnē www.whitehills.lv ievietoto informāciju nav atļauts izmantot ļaunprātīgi. Kompānijasi ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja netiek ieveroti lietošanas noteikumi.

15. Visas, ar pasūtījumi saistītas izmaiņas var veikt rakstot uz e-pastu uz nr@whitehills.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar Kompāniju, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz šādiem tālruņiem: +371 26667032 vai +371 26559036.

16. Gadījumā, ja Kompānija konstatē interneta vietnē www.whitehills.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, tad Kompānijai ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā Kompānija distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

17. Ir aizliegts kopēt vai piesavināt Interneta vietnes www.whitehills.lv satura informāciju. Ir aizliegts izmantot interneta vietnē www.whitehills.lv ievietoto informācijas saturu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.whitehills.lv iekļautu zīmolu.

18. Interneta vietnē www.whitehills.lv  ievietota informācija, tās saturs, apraksts, fotogalerija, videofaili un cita informācija ir Kompānijas īpašums.

19. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem Kompānija ir tiesīga nosūtīt vietnes lietotājam paziņojumus, atgādinājumus par pakalpojumiem un citu informāciju uz lietotāja ievadīto elektronisko e-pasta adresi, ka arī Kompānija ir tiesīga sazināties pa norādīto telefona numuru ar mērķi kvalitatīvi pabeigt pakalpojumu. 


Ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

 

20. Norādot internet vietnē www.whitehills.lv informāciju, Jūs piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.whitehills.lv paziņojums/atgādinājums par preču pasūtījumiem.

21. Lietojot interneta vietni www.whitehills.lv, Jūs piekrītat, ka Kompānija vai jebkura trešā persona, kas darbojas Kompānijas  vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

21.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

21.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

21.3. www.whitehills.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

21.4. IP adreses,

21.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.whitehills.lv interneta vietnes izmantošanu un tās uzlabošanu.

22. Kompānija interneta vietnē www.whitehills.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. DATI, KAS ĻAUTU IDENTIFICĒT PERSONU, ŠAJĀ PROCESĀ NETIEK ATKLĀTI UN NETIEK NODOTI TREŠAJĀM PERSONĀM.

23. Lietotāja IP adrese un e-pasta adrese ar ievadītiem datiem, kas ļauj identificēt lietotāju, netiek saistīti. Katra sesija tiks reģistrēta, bet interneta vietnes www.whitehills.lv lietotājs paliek anonīms.

24. Visa ievadīta un atsūtīta informācija interneta vietnē www.whitehills.lv, ir uzskatāma par Kompānijas īpašumu un Kompānija ir uzskatīta par šis informācijas īpašniekuKompānija ir tiesīga izmantot so informāciju saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

25. Uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.whitehills.lv, esat piekritis, Kompānija šos datus ir tiesīga izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Preces pasūtīšana un autortiesību aizsardzība.


26. Ja tiks pasūtīta prece  no interneta vietnes
www.whitehills.lv, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat Privātuma politikai.

Lietotāju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot normatīvos aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Lietotāju personas datus, Kompānija izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Vairāk par Personas datu apstrādi varat atrast Privātuma politikā.

27. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

28. Uzsākot preces pasūtīšanu, sazinoties ar Kompānijas vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā vai interneta vietnē www.whitehills.lv, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes www.whitehills.lv lietošanas noteikumiem un sniegtie personas dati ir pareizi.


Par lietošanas noteikumiem.


29.
Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, Kompānija un Lietotājs vadās pēc LR spēkā esošajām tiesību normām.

 


iegādātās preces apliecinoši dokumenti.


30. Gadījumos, kad interneta vietnē
www.whitehills.lv pasūtīto preci, lietotājs apmaksā un saņem Kompānijas ofisā vai izvēlas Kompānijas organizēto piegādi, tad tiek izsniegti šādi preces iegādes apliecinoši dokumenti:

a. Rēķins;

b. Preču pavadzīme.

31. Lietotājam ir nepieciešams pirms preces saņemšanās parakstīt 30.punktā minētus dokumentus.